Ailenizde İlk Çocuk Siz Misiniz? Bilim, Sizin Daha Zeki Olduğunuzu Söylüyor!

boys

Büyük kardeşlerinizin, neden ailenin beyni olarak takdim edildiğini hiç merak ettiniz mi? Muhtemelen, o senden daha zekidir ve daha akıllıdır!

Leipzig Üniversitesi’nin; İngiltere, ABD ve Alman kökenli 20.000’den fazla kişi üzerinde yaptığı bir araştırmaya göre: İlk doğan çocuklar, küçük kardeşlerine göre daha yüksek bir zeka eğilimindedir. Bu, büyük çocukların anne-babadan yoğun bir ilgi görmesi veya sırayla daha genç olanları eğitmek zorunda kalmalarına bağlı olabilir.

man

Sadece iki kardeş olan ailelerde, daha zeki olma ihtimali% 60’tır; yani, küçük kardeşinkine eşit ya da daha az zeki olma olasılığı bile vardır.

Doğum sırası herhangi bir kişilik özelliğini etkilemez. Bu nedenle, daha güzel, daha popüler ya da daha iyi görünümlü olmak ilk doğan çocuk olmaya, ikinci hatta sonuncu olmaya da bağlı değildir.

Bu araştırmaları açıklayabilecek nedenler vardır: Ailenin büyük çocuğa daha fazla yatırım yapması, daha fazla zaman ayırıp ilgilenmesi, büyük çocuğun kardeşlerinin sorumluluğuna ortak olması gibi nedenler, ilk çocuğun becerilerini daha fazla geliştirmesini sağlıyor. Bu da zeka düzeyine yansıyor. Çünkü zeka testlerinde sadece çocuğun sayısal ve sözel bilgisine bakılmaz; genel bilgi düzeyine, kendini ifade etme ve yargılama becerilerine de bakılır.

Yani, ilk çocukların daha başarılı ve zeki olmalarının altında yatan sebep biraz da ebeveynler.

Şimdi ilk çocukların neden daha başarılı ve zeki olduklarıyla ilgili teorilere göz atalım:

1. Bölünmüş Dikkat Teorisi

Kardeşlerden büyük olanı aile içinde daha fazla vakit geçiriyor ve bununla paralel olarak ebeveynlerinden daha fazla ilgi görüyor. Küçük kardeşler ise doğduğundan itibaren hiçbir zaman bütün ilgiyi kendi üzerinde toplayamıyor.

kids

2. Zararlı Gen Teorisi

İlk çocuklarda gözlenen yüksek IQ seviyesini açıklayan güçlü kanıtlar bizi sonraki çocukların kusurlu genleri almış olabileceği inanışına götürüyor.

boys

3. Bıkkınlık Teorisi

Bazı ebeveynler ilk çocuğu zor büyütmenin yaşattığı tecrübeyle daha fazla çocuk sahibi olmak istemezler. Bu durumda sonraki çocukların kötü performansı genetik değil seçim yanlılığından kaynaklanır.

twins

4. Öğretecek Kimse Yok Teorisi

Kardeşler arasında en büyük olanı küçüklerine öğretecek sürekli bir şeyleri vardır ve bu teorinin temeli bu öğretme kabiliyetine dayanır. En büyük kardeşin sahip olduğu bu öğrenme yetenekleri onların öğrenme yeteneklerini geliştirmelerine ve okulda daha başarılı olmalarına yardımcı olur.

brothers-

5. Tembel Ebeveyn Teorisi

Bu teoriye göre ilk çocuklarında çok çabalayan ebeveynlerin sonraki çocuklarda artık bu çabadan bıkmaları ve diğer çocuklara nispeten daha az ilgi göstermeleri yatıyor.

brothers-

Yorumlar