Sevde Çakmak

Mütercim Tercümanlık öğrencisi. Dolunay doğumlu. Mistisizm olsun gizli ilim ve spiritüelliğe dair ne varsa baya sever keşke müneccim tercüman olsaymış lakin olamamış. Çevirir, yazar vesselam.