Bilimde Cinsiyetçilik

bilim-kadini-1

Kadın-erkek ikiliği hemen hemen her gün günlük hayatta karşımıza çıkan ikiliklerden olup toplumsal cinsiyet algısının en önemli etkilerindendir. Toplumumuza ait kültür ve ahlak sebebiyle oluşan normlar yüzünden kadın ve erkek eşitsizliği siyasi, ekonomik ve sosyal alanlar gibi birçok alanda gözlemlenmektedir.Bu eşitsizliğin varolduğu en önemli alanlardan biri de bilimdir. Hepimizin bildiği, gördüğü ve ilk eğitim sıralarına oturduğundan beri öğrendiği ‘bilim tarafsızdır’ kavramı bize bilimin öznellikten ziyade tamamen nesnellikten oluştuğunu empoze etmiştir.

bilim-kadini

Jenerasyonlar arasındaki geçişlerde bile gerçekliği tartışılmayan ender şeylerden biri ise bilimin sadece kesin doğruları barındırması ve tarafsız olduğu gerçeğidir ki  nesillerimiz uzun zamanlardır bu dogmaya inanmış ve buna göre hareket etmişlerdir ancak modern bilim olarak adlandırdığımız günümüz bilgilerin araştırılması, kanıtlanması ve kullanılması bütünü tamamı ile eril yani taraflı bir faaliyet olarak gerçekleşmektedir. Kadınların teknoloji, siyaset gibi alanlardan dışlanmış olduğu gibi bilim alanında da kapı dışarısında bırakıldığı görülmektedir.

bilim-kadini

Kurulmuş olan bu konsorsiyum da kadınların meslek seçmede, siyasi rol oynamada önüne geçilmekte ve bilim alanında buluşlar yapılmasında destek olunmamaktadır. Bu konsorsiyum bize bilimin ne kadar eril cinsiyete yönelik olduğunu kanıtlamaktadır. Meslek seçimlerinde kadınların beyin gücü yerine kas gücüyle değerlendirilerek kenara atılmaları, siyaset de karar alma ve yönetme yetilerinin küçümsenmesiyle birlikte bilim alanında da ideolojilerinin (feminizm) aşağılanması, buluşların ve düşüncelerin önemsenmemesi bilimin cinsiyetçiliği ve ayrımcılığı beslediğinin en büyük göstergesidir. Bu ayrımcılık bütün insanlığın hayatını zorlaştırarak çok daha kolay ileri gidebilecek , daha iyi bir dünya da yaşayıp refah seviyesi yeterli düzeyde bir yaşam sürebilecek iken insanlığın omuzlarına ağır bir yük yüklemektedir. Bu sebepledir ki bilim içerisinde barındırdığı ve beslediği cinsiyet ayrımcılığı nedeni ile radikal değişimlere ihtiyaç duyan bir bilgi yoludur.

Ekleyen Selen Güngör

Selen Güngör

Comparative Literature student.

Yorumlar