Cümle İçinde Kullanıldığında Kişiye Ayrı Bir Hava Katan 20 Kelime

anton-cehov

Güzel konuşma iyi bir diksiyona bağlı olduğu kadar gelişmiş bir kelime dağarcığına sahip olmaktan da geçer. Kullandığınız kelimeler ne kadar çeşitlenirse, karşınızdaki kişinin sizi dinleme oranı o denli artar. Ne kadar bilgili olursanız olun, bu bilgiyi karşıya ancak dil kullanımı ile aktarabilirsiniz ve iyi bir dil kullanımı ancak geniş bir kelime hazinesi ile mümkündür. Bu listede günlük yaşantımızda kullanabileceğimiz halde pek fazla tercih etmediğimiz Türkçemizin güzel kelimelerini bir araya getirmeye gayret ettik.

1.  Ehlikeyf

Keyfine düşkün olan, keyif yapmasını bilen kişi anlamında kullanılır. Bir işin ustası anlamındaki “ehil” kelimesiyle, “keyif” kelimesinin birleşimiyle meydana gelir.

2. Müsekkin

Yatıştıran, sakinleştiren, ağrıyı kesen, acıyı dindiren anlamlarında kullanılır. İltifat amaçlı da kullanılabilir.

3. Dirâyet

Hızla kavrama, zekâ gösterme, anlayış yeteneği anlamı vardır. Çoğunlukla yanlış anlamlarda kullanılır.

kitap-okuyan-adam

4. Hissikablevuku

Henüz gerçekleşmemiş olan bir olayı daha öncesinden hissetmek.

5. Binaenaleyh

Bundan ötürü, bundan dolayı, bunun üzerine, dolayısıyla manasında kullanılan bir belirteçtir. Eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile bilinirliği çoğalsa da kesin anlamı hala çoğu kişi tarafından bilinmez.

6. Hasbihal

Karşılıklı konuşma, sohbet etme, fikir hal hatır soma.

arkadaslar-empati

7. Lâyetezelzel

Yanılmaz, şaşırmaz, sarsılmaz. Her şartta mutlaka güvenilir anlamında kullanılır.

8. Şikemperver

Yemek yemeyi sevenler için kullanılır. Günümüz manasında şike ile bir ilgisi yoktur.

9. Mamafih

Bununla birlikte, bununla beraber yerine kullanılır.

10. Babayani

Görmüş geçirmiş esaslı, ağır başlı kişiler için kullanılır.

11. Müşkülpesent

Zor beğenen, beğenisini kazanmak zor olan.

12. Meymenet

Uğurluluk, kutluluk, bereket anlamında kullanılır. Günlük dile çoğunlukla “-siz” ekiyle kullanılan olumsuzu bilinir.

otobustekitap

13. Mâkûs

Bir türlü yolunda gitmeyen, istenilenin tersi, uğursuz anlamında kullanılır. Örn; “mâkûs kader”

14. Lahza

Zamanın bölünmesi mümkün olmayacak kadar kısa parçası. En kısa an.

15. Farzımuhal

Olmayacak bir şeyi olacakmış gibi sayarak cümleye devam ederken kullanılır. Farzedelim ki, varsayalım ki manası vardır.

16. Vardakosta

İri yarı, kocaman, gösterişli ve havalı. Dilimize İtalyancadan geçmiştir.

17. Fecâat

Yürek parçalayan ve çok acıklı durumları ifade etmek için kullanılır.

birkaçkitap

18. Muhayyile

Olmamış, gerçekleşmemiş şeyleri zihinde kurma ve kurgulama yeteneği. Hayal kurma gücü, hayal kurmada becerili olma.

19. İhtiyat

Gerçekleşmesi veya gerçekleşmemesi muhtemel olan konularda tedbirli ve sakınarak davranma hali.

20. Hemdem

Samimi dost, canciğer arkadaş, yakın kişi. Dilimize Farsçadan geçmiştir. Birlikte manasındaki hem kelimesiyle, nefes manasındaki dem kelimesinin birleşiminden oluşur.

Ekleyen Can Eren

Can Eren

Kendime düşünceler.

Yorumlar