Holbein’in Elçiler Tablosundaki Gizli Mesajları Bulabilir Misiniz?

Alman Ressam Hans Holbein’in Tablosu Tıka Basa Mesajlarla Dolu!

118-elciler-the-ambassadors-genc-hans-holbein

Londra’daki National Gallery’de sergilenen Elçiler tablosu, Alman ressam Hans Holbein’in başyapıtı niteliğinde. Portrede, 1533 yılında Londra’yı ziyaret eden iki Fransız gösterilmektedir. Solda yer alan Jean de Dinteville, Kral VIII. Henry’ye yollanmış bir elçi, sağda yer alan arkadaşı Georges de Selve ise vaizdir. Tablo tıka basa gizli mesaj ve anlamlarla doludur. Çok az resim barındırdığı sırlar bakımından Elçiler kadar zengindir.

1039px-hans_holbein_the_younger_-_the_ambassadors_-_google_art_project

İşte Elçiler Tablosunda Yer Alan Sanatsal Muammalar

1) Jean de Dinteville

Zarif giysiler elçinin zenginliğini vurguluyor. Siyah boya, pahalılığı nedeniyle yalnızca zenginler tarafından kullanılırdı. Siyah, aynı zamanda sanatçılar tarafından zekayı sembolize etmek için kullanılan bir renkti. Hançerinde yer alan Latince bir ibare yaşının 29 olduğunu söylüyor.

118-elciler-the-ambassadors-genc-hans-holbein

2) Georges de Selve

Daha mütevazı kıyafetler Georges’un Katolik Kilisesi’nde rahip olduğunu işaret etmekte. Georges aynı zamanda Papa’nın elçisi olarak görev yapmaktaydı. Kolunun altındaki kitapta yer alan Latince bir ibare 1533 yılında 24 yaşında olduğunu söylüyor.

3) Gizli Kafatası

Resmin en dramatik gizli mesajı, yer almaktadır. Doğrudan bakıldığında ne olduğunu anlamak zor olsa da, yandan -tabloda yeşil noktanın olduğu yer- bakıldığında büyük bir kafatası net olarak görülmektedir. Bu tip çarpıtma, anamorfizma olarak adlandırılır. Kafatası herkesin bir gün öleceğini hatırlatan semboldür. Pek de şirin bir şey(!)

118b-elciler-the-ambassadors-genc-hans-holbein

4) Saklı Haç

Perde aralıklarından birinde belli belirsiz bir çarmıh (İsa’nın üzerinde öldüğü haçın temsili) görülüyor. Bu, Hristiyanlıkta ölümden sonraki yaşam umudunu simgeler. Ölümü sembolize eden kafatasıyla ters düşmektedir.

5) Güneş Saati

Taşınabilir güneş saatinin üzerindeki tarih 11 Nisan’ı gösteriyor. Bu tarih, 1533 yılında paskalya yortusundan önceki cumaya -Hristiyan takviminde İsa’nın çarmıha gerildiği güne- denk geliyor. Buna göre, güneş saati çarmıhta kurban edilen İsa’yı simgeliyor.

6) Üst Raf

16. yüzyılda yapılan yeni toprak keşifleri insanların dünyaya bakış açısını değiştirmiştir. Üst rafta kaşiflerin okyanuslarda seyir için kullandıkları yıldızların mesafesini ölçmeye yarayan torquentum (ekvator halkası) ve boylam (yerküre üzerinde alınmış hayali bir çizgiye göre doğu veya batı mesafesi) ölçmeye yarayan iletki gibi aletler bulunuyor.

holbein4

7) Alt Raf

Küre, dini reformların dünyayı tepe takla ettiklerini simgelercesine baş aşağı duruyor. Lavtanın(telli çalgı) tellerinden biri kopmuş ve setin içinden bir flüt eksik. Her ikisi de dini fikir ayrılıklarını simgeliyor. O dönemde Alman din reformcusu Martin Luther’in yazıları Avrupa Katolik Klisesi’ni bölüyordu.

hans-holbein_131196

Zilan Doğan

Zilan Doğan

aşka aşık, kendiyle barışık, az biraz inatçılığından muzdarip, her bulduğunu okuyan, her fırsatta ağız dolusu gülen, şükretmeyi bilen sıradan biri.
Zilan Doğan

Ekleyen Zilan Doğan

aşka aşık, kendiyle barışık, az biraz inatçılığından muzdarip, her bulduğunu okuyan, her fırsatta ağız dolusu gülen, şükretmeyi bilen sıradan biri.

Yorumlar