Kurt Tıbbı: İçimizdeki Kurdu Uyandırmanın Yolu

kadin-ve-kurt-1

“Kurt ol. Kurt amansızdır, asla vazgeçmez ve geriye bakmaz.” – Druv Rathod

Kurt, belirli yönlerden “ritualistik” olduğu için oldukça belirgin bir davranışı olan bir hayvandır. Birincisi, aralarında, oldukça katı olan hiyerarşilerle ilgilidir. Alfa erkek ve alfa dişi, sürünün tartışmasız liderleridir. Diğer türlerin aksine, lider mutlaka en hızlı olan değildir, fakat en zeki ve yetenekli olandır.

kurt-resmi

Yaygın inanışın aksine, kurtlar ne yalnızdır ne de vahşidir. Oldukça sosyal hayvanlardır, bu da neden sürekli bir sürü halinde olduklarını açıklamaktadır. Eğer bir şeyi tek başlarına yapıyorlarsa bu sürüde uygun görüldüğü içindir. Kurtlar sadece aşırı durumlarda şiddete başvururlar. Savaşmaktan kaçınmayı (ya da en kısa zamanda bitirmeyi) tercih ederler. Ayrıca, kurtlar kendi türlerini öldürmezler.

uluyan-kurtlar

Amerika Yerlileri kurtların üç büyük gücünün takip etme, görünmezlik ve aile koruması olduğunu söyler. Bu hayvanlar haşinliği veya güçleriyle gösteriş yapmazlar. Bunun yerine, gözlemler, analiz eder ve bunu yaparken fark edilmemeyi tercih ederler. Çevrelerini analiz etmeyi ve bir sonraki adımlarını hesaplamayı severler. Düşmanlarının onları görmesi imkansızdır, çünkü “yok olmayı” bilirler. Kurtlar sadece gerektiğinde ve stratejik bir planla saldırırlar.

kurt-ve-amerika-yerlileri

Amerika Yerlilieri için kurt bir rehberdir. Hepimiz içimizde kurtla ilgili bir şeyler taşırız. Hayatta cesur, bilge ve sağduyulu ruhumuzdan faydalanmamız gereken anlar vardır. Temel olarak kurt tıbbının temeli şudur: önemli güçlüklerle yüzleşmek için iç gücümüze ve stratejik kapasitemize başvurmak. Amerika Yerlileri kurdun ruhunun belirli durumlarda geçici müttefikimiz olduğuna inanıyor. Bununla, içimizdeki cüretkar, sadık, cömert ve özgür yüzün ortaya çıktığı durumlara atıfta bulunurlar. Kurdun ruhu pervasız ve cesurdur, bu yüzden yasak veya tehlikeli bir şey yapmaya karar verdiğimizde müttefikimiz olarak karşımıza çıkar.

siyah-beyaz-kurt-1

Kurt tıbbı bu ulaşılmaz gücün yüzeye çıkmasını sağlamak ve geliştirmekle ilgilidir. Amerika Yerlileri, kurtların ve cadıların her zaman çok yakın ilişkiler içinde olduğunu ve karanlıkta kendilerini daha rahat hissettiklerini düşünür. Bu, en büyülü ve özgür yüzümüzün, kimsenin bize bakmadığı zamanlarda ortaya çıktığı anlamına gelir. Bu koşullarda sorunlarımıza bir çözüm bulur ve daha önce görmediğimiz yolları keşfederiz.

İçimizdeki kurdu uyandırmak

Geleneğe göre, içimizdeki kurdu uyandırmanın ilk yolu rüyalarımıza dikkatimizi vermektir. Kurt tıbbı her şeyden önce temel gücümüzle bir yeniden yüzleşmedir. İçimizde, varlığımızın gizli alanlarında yer bulan her şey rüyalarımız aracılığıyla bilinçaltımızdan çıkar, bu yüzden kendimizi daha iyi tanımak ve cesaret kazanmak için rüya dünyasını anlamak çok önemlidir.

kurt-ve-kadin-3

Aynı şekilde, kurt tıbbına göre, kendimizi gözlemlemek ve yargılamadan kendi eylemlerimizin izleyicisi olmaya çalışmak için biraz zaman harcamak bizim için esastır. Bunun amacı, günlük yaşamımızda engel olabilecek unsurların farkına varmaktır. Ruhumuzu ne bağlar? Korkular, yükümlülükler veya geçmiş deneyimler mi? Bir sonraki adım harekete geçmektir. Bir şey yapmak istiyorsak, mükemmel koşulların ortaya çıkmasını veya gerçekliğimizin değişmesini beklemek zorunda değiliz. Şu an ne istediğimize yönelik bir kararlılık, cömertlik ve sadakat ile çalışmaya başlayabiliriz. Kurt tıbbına göre, eğer bu tutuma sahip olursak, kurdun ruhu bize rehberlik edecektir.

Ekleyen Can Eren

Can Eren

Kendime düşünceler.

Yorumlar