Siyasal Özne Nedir? Neden Önemlidir?

kadin-halk-firkasi

Siyasal Özne Kadın Hakları Açısından Neden Önemlidir?

Bir ülkenin belli koşullarda gelişebilmesi için o ülkede bireylerin siyasal özne olmaları, hem toplumsal hem de siyasi alanlarda bireylerin haklarının olması ülkenin kalkınabilmesi için büyük önem teşkil etmektedir. Siyasal özne olan kişinin siyasette söz hakkı, oy kullanma hakkı, seçme ve seçilme hakkı olur. “Siyasal özne” kavramı hem kadın hem de erkek için aynı hakları koruduğundan siyaset erkeğin hak sahibi olduğu kadar kadının da hak sahibi olduğu bir alandır. Bu fikirden yola çıkarak kadınlar, kendi haklarını savunmak için tarih boyunca birtakım faaliyetlerde bulunmuşlardır.

kadinlar-firkasi2

Peki Ne Yapmışlardır Türk Kadınları? Haklarını Nasıl Savunmuşlardır?

Türk kadınları, Cumhuriyet ile birlikte gün geçtikçe “Siyasal Özne” olma fikrini daha çok benimsemiş ve bu alan doğrultusunda büyük adımlar atmışlardır. Bunun en büyük örneği de “Kadın Halk Fırkası”dır. Bu örgüt Türk kadınının memleket meselelerine seyirci ve duacı kalmayarak, kadının siyasi haklarını elde etmeye yönelik bir yol izlemiştir. “Kadın Halk Fırkası” kadını “Siyasal Özne” yapmaya yönelik bir hareket sayılabilecek olan bir bildirge (Nizamname) yayımlamıştır. Yaprak Zihnioğlu’nun da makalesinde söylediği gibi bu bildirge kadını toplumsal, siyasi ve iktisadi gelişme açılarından geçirerek bunların bileşkesi olan siyasal haklara en kısa yolla ulaştıracağını belirtmiştir.

kadinlarin-biz-variz-deme-hikaiesi0

Ekleyen Selen Gungor

Selen Gungor

Comparative Literature student.

Yorumlar