Türk Öykücülüğünün Kraliçelerinden Füruzan Ve Eserlerinden Alıntılar

Füruzan Kimdir? Türk Öykücülüğünün Kraliçelerinden Füruzan’ın Eserlerinden Alıntılar

furuzan

Füruzan, çağdaş Türk edebiyatının önemli isimlerinden birisidir. Türk öykücülüğünde genellikle “küçük insanlar” diye adlandırılan toplumun ezilmiş, hakkı yenmiş, duyarlıklı iç dünyaları keşfedilmemiş insanlarını yazmıştır.

furuzan

1. “Haklı olanlara haklarını savunmayı öğreteceğiz. Öğrenecekler de, öğreniyorlar da. Çünkü temelde tek güvenilecek çıkıştır bu.”

2. “Duygularımızdan, sevgimizden utanır olduk. Sevgisizliği savunmayı aklı yüceltmek sandık.”

3. “Çirkinin gençliği tuzsuz yemektir. Ancak aç olanlar el atar.”

4. “Bizde çocuklar tez büyür, tez ağırlaşır. Yoksulluğun töresi budur.”

5. “Öz eleştiri bir yanlışı düzeltmek için yapılır, yoksa Hristiyanca bir yaklaşımla günah çıkarmak için değil.”

FURUZAN

6. “Çocukken yaşananlara önem verilmeli. Çünkü insan o yaşlarda sevinmeye o kadar hazırdır ki, o sevinçlerin benzerlerini bile yaşamayabilir bir daha.”

7. “Sanatçı olmak, sınırlara karşı çıkmaktır.”

8. “Yaşamanın gerçekliği, derine inmekle değil, derinliklerin bizim elimizde olduğunu savunmakla güçlendirilir.”

9. “Yanıldığını bilmeyen, gülümser ölürken.”

10. “Savaşların hepsine düşmanım. Herkes elindekiyle yetinmeli. Beş parmak bir değildir. Bir Fransız düşünür ne demiş: ”Gençlik bilebilse, ihtiyarlık yapabilse.””

furuzan-1

11. “Aklı savunuyoruz, ama güzellikten yanayız.”

12. “İnsan ömrü bir rüya, göz açıp kapayıncaya bitiveriyor.”

13. “Sessizlik için boşluk kalmadığından yitip giderdi gürültü insanın kulaklarından.”

14. “İnsan kendi katının kurallarına sıkıca bağlı kalıp savunmazsa, yenilgi kesindir. Davranış üstünlüğümüz, harcamalarla, buyurmalarla pekişir.”

15. “Yalnız paralı olmak yetmez, kasapların da parası var, tüccarların da…”

Zilan Doğan

Zilan Doğan

aşka aşık, kendiyle barışık, az biraz inatçılığından muzdarip, her bulduğunu okuyan, her fırsatta ağız dolusu gülen, şükretmeyi bilen sıradan biri.
Zilan Doğan

Ekleyen Zilan Doğan

aşka aşık, kendiyle barışık, az biraz inatçılığından muzdarip, her bulduğunu okuyan, her fırsatta ağız dolusu gülen, şükretmeyi bilen sıradan biri.

Yorumlar