Zekanızı Annenizden Mi Yoksa Babanızdan Mı Aldınız? Sonuç Sizi Şaşırtabilir…

aile-uyeleri

Son yıllarda yapılan birçok araştırma, insan zekasının hangi ebeveynden geçtiğine dair yaygın inanışları değiştiriyor. Önceleri, ebeveynlerin çocukların zekalarına eşit derecede katkı yaptığına inanılıyordu. Ancak Dr. Keith Witt öncülüğünde yapılan araştırmalar, insanoğlunun entelektüel kapasitesinden sorumlu ağları ağırlıklı olarak X geninden aldığını ortaya koydu. Yani feminen olarak nitelendirilen genden. Kısacası bilim insanları dolaylı yoldanda olsa insanın zekasını anneden aldığını söylüyor!

x-geni

Ancak şunu not etmek gerekir ki, yapılan son araştırmalar hala oldukça tartışmalı. Bazı bilim insanlarına göre ise, bilişsel yetilerin  ağırlıklı olarak kadınlarda daha çok bulunan X kromozomundan geliyor olması, çocuğun zeka yetilerini tamamen anneden alıyor olduğu anlamına gelmiyor. Bu konuya şüpheci yaklaşan bilim insanları, X ve Y kromozomlarının insani yetilere etkilerini hesaplarken, henüz keşfedilmemiş birçok değişkenin bu konuda rol aldığının unutulmaması gerektiğini söylemekte.

anne-kuzusu

Ancak bu konuda İskoçya’da yapılan bir araştırma şüphecilerin inanmasına biraz daha yardımcı olabilir. İskoçya devlet ajansının takip ettiği 14 ila 22 yaş aralığındaki 12.686 gencin okul hayatında sergiledikleri zihinsel beceri gelişimi incelendiğinde, en başarılı olarak nitelendirilen kesimin, yüksek IQ seviyesine sahip annelere sahip olan gençler olduğu gözlemlendi. Hatta öyle ki bu araştırmanın sonuçlarına göre zeka seviyesi yüksek bir anneye sahip olmak, zeka seviyesinin gelişiminde, etnik kimlik, maddi durum, coğrafi konum gibi birçok faktörden daha büyük bir öneme sahip.

anne

Sonuç olarak şunu biliyoruz ki, zihinsel kapasitemizi geliştirmek tamamen bizim özverimize bağlı. Ancak son araştırmaların zeka seviyemizin annemizinden gelen genler tarafından daha fazla etkilendiği yönünde sonuçlar ortaya koyduğu da yadsınamaz bir gerçek. Bakalım gelecek günler neler gösterecek?

Ekleyen cannov

cannov

Kendime Düşünceler.

Yorumlar